Over ons

Het logo!

Het logo van de Polderse reddingsclub ofwel kortweg PoRC, verwijst naar het varken. Maar niet zomaar een varken. Nee, een varken in perfectie harmonie, net zoals Leonardo da Vinci het zou hebben getekend.

Het logo is in perfecte harmonie, net zoals onze club. De vier poten verwijzen naar de vier verschillende disciplines binnen de Lifesaving sport. Als club willen we immers inzetten op zwembad- (POOL), open water (OCEAN), ongevalsimulaties (SERC) en reddingsboot- (IRB) wedstrijden in heel de wereld.

De kleuren!

Groen en wit zijn de kleuren van de club. Omdat in de polders ten Noorden van Antwerpen er vooral gras groeit, verwijst het groen naar deze uitgestrekte grasvelden. Daarbij staat groen ook symbool voor de hoop. We kijken de toekomst immers hoopvol tegemoet.

Wit is al eeuwen de kleur van de reinheid. Een bruid draagt toch ook een wit kleed als teken van reinheid.

Ontstaan

Door jarenlange ervaring in alle aspecten van het reddend zwemmen, is de club PORC opgericht in het jaar 2012, onder de toenmalige leiding van Jana Nuyens en Sam Buitink.
In 2017 wordt dan de fakkel overgedragen naar de zus Romi Boden en papa Wim Nuyens.
PORC is op alle gebieden van het reddend zwemmen actief. Meer info over de verschillende disciplines vindt u hier onder.

Onze slogan

De beste manier om te starten is door te stoppen met praten en aan de slag te gaan.

Walt Disney

Veel meer dan onze talenten, zijn het onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn.

J. K. Rowling

Treur niet om wat voorbij is, lach omdat het gebeurd is.

Dr. Seuss

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (afgekort API):
Gerda Van Broekhoven gerda.vanbroekhoven@proximus.be

Bestuur:

Voorzitter: Romi Boden
Secretaris: Wim Nuyens
Penningmeester: Kris Horemans
Email: info@porc2112.be

Laten we samen wat opbouwen.